Dự án bất động sản

 

Chung cư HH02_1B Thanh Hà Cienco 5 ngày 13/2/2017

Cập nhật danh sách các căn hộ Chung cư HH02_1B Thanh Hà Cienco 5 ngày 13/2/2017. Tiến độ thanh toán 20% GTHĐ.

Xem thêm: Chung cu HH01 Thanh Ha Cienco5

  • Hotline: Mr.Tuấn 0938 969 525 -  Mrs.Lương 0966.060.623 - Ms.Vân 0946.95.3333
TÒA TẦNG PHÒNG DIỆN TÍCH HƯỚNG BC HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TIẾN ĐỘ CHÊNH GIÁ BÁN TỔNG TIỀN
HH02_1C kiot 6 34,36 Nam Nam 24 20% TT #VALUE! #VALUE!
HH02_1C kiot 8 34,36 Nam Nam 24 20% TT #VALUE! #VALUE!
HH02_1C kiot 16 34,36 Nam Nam 24 20% TT #VALUE! #VALUE!
HH02_1C Kiot 48 37,95 Bắc Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
HH02_1C Kiot 36 38,35 Bắc Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
HH02_1C kiot 2 38,5 Nam ô góc Nam 24,72 20% TT #VALUE! #VALUE!
HH02_1C kiot 4 39,96 Nam Nam 24 20% TT #VALUE! #VALUE!
                     
HH02_1C 5 4 64,81 Nam Bắc 10 20% 15 10,23 663,10
HH02_1C 9 4 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 11 4 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 12 4 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 14 4 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 5 6 64,81 Nam Bắc 10 20% 15 10,23 663,10
HH02_1C 12 6 64,81 Nam Bắc 10 20% 25 10,39 673,10
HH02_1C 5 8 64,81 Nam Bắc 10 20% 10 10,15 658,10
HH02_1C 9 8 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 10 8 64,81 Nam Bắc 10 20% 15 10,23 663,10
HH02_1C 11 8 64,81 Nam Bắc 10 20% 15 10,23 663,10
HH02_1C 12 8 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 14 8 64,81 Nam Bắc 10 20% 10 10,15 658,10
HH02_1C 5 10 64,81 Nam Bắc 10 20% 10 10,15 658,10
HH02_1C 9 10 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 10 10 64,81 Nam Bắc 10 20% 15 10,23 663,10
HH02_1C 11 10 64,81 Nam Bắc 10 20% 15 10,23 663,10
HH02_1C 12 10 64,81 Nam Bắc 10 20% 15 10,23 663,10
HH02_1C 14 10 64,81 Nam Bắc 10 20% 10 10,15 658,10
HH02_1C 5 12 64,81 Nam Bắc 10 20% 15 10,23 663,10
HH02_1C 9 12 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 10 12 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 11 12 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 12 12 64,81 Nam Bắc 10 20% 20 10,31 668,10
HH02_1C 14 12 64,81 Nam Bắc 10 20% 15 10,23 663,10
                     
HH02_1C 5 24 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 20 9,90 658,36
HH02_1C 9 24 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 35 10,12 673,36
HH02_1C 10 24 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 35 10,12 673,36
HH02_1C 11 24 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 35 10,12 673,36
HH02_1C 12 24 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 25 9,97 663,36
HH02_1C 14 24 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 15 9,82 653,36
HH02_1C 5 26 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 20 9,90 658,36
HH02_1C 9 26 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 35 10,12 673,36
HH02_1C 10 26 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 25 9,97 663,36
HH02_1C 12 26 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 25 9,97 663,36
HH02_1C 14 26 66,53 Bắc Nam 9,595 20% 15 9,82 653,36
                     
HH02_1C 5 16 69,48 Đông Nam 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 9 16 69,48 Đông Nam 9,5 20% 15 9,72 675,06
HH02_1C 10 16 69,48 Đông Nam 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 11 16 69,48 Đông Nam 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 12 16 69,48 Đông Nam 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 14 16 69,48 Đông Nam 9,5 20% 5 9,57 665,06
HH02_1C 5 18 69,48 Đông Nam 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 9 18 69,48 Đông Nam 9,5 20% 15 9,72 675,06
HH02_1C 10 18 69,48 Đông Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 11 18 69,48 Đông Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 12 18 69,48 Đông Nam 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 14 18 69,48 Đông Bắc 9,5 20% 5 9,57 665,06
HH02_1C 5 32 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 9 32 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 10 32 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 11 32 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 12 32 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 14 32 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 5 9,57 665,06
HH02_1C 5 34 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 9 34 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 10 34 69,48 Tây Nam 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 11 34 69,48 Tây Nam 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 12 34 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
HH02_1C 14 34 69,48 Tây Nam 9,5 20% 5 9,57 665,06
                     
HH02_1C 5 2 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 20% 20 10,56 801,87
HH02_1C 9 2 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 20% 25 10,63 806,87
HH02_1C 11 2 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 20% 25 10,63 806,87
HH02_1C 12 2 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 20% 25 10,63 806,87
HH02_1C 14 2 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 20% 15 10,50 796,87
HH02_1C 5 14 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 20% 20 10,56 801,87
HH02_1C 9 14 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 20% 35 10,76 816,87
HH02_1C 11 14 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 20% 35 10,76 816,87
HH02_1C 12 14 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 20% 35 10,76 816,87
HH02_1C 14 14 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 20% 25 10,63 806,87
HH02_1C 5 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 9,5 20% 25 9,83 746,15
HH02_1C 9 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 9,5 20% 35 9,96 756,15
HH02_1C 10 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 9,5 20% 35 9,96 756,15
HH02_1C 11 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 9,5 20% 35 9,96 756,15
HH02_1C 12 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 9,5 20% 35 9,96 756,15
HH02_1C 14 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 9,5 20% 25 9,83 746,15
HH02_1C 5 30 75,91 Tây ô góc Nam 9,5 20% 25 9,83 746,15
HH02_1C 9 30 75,91 Tây ô góc Nam 9,5 20% 25 9,83 746,15
HH02_1C 10 30 75,91 Tây ô góc Nam 9,5 20% 25 9,83 746,15
HH02_1C 11 30 75,91 Tây ô góc Nam 9,5 20% 25 9,83 746,15
HH02_1C 12 30 75,91 Tây ô góc Nam 9,5 20% 25 9,83 746,15
HH02_1C 14 30 75,91 Tây ô góc Nam 9,5 20% 15 9,70 736,15
                     
HH02_1C 5 22 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75
HH02_1C 9 22 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75
HH02_1C 10 22 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75
HH02_1C 11 22 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75
HH02_1C 12 22 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75
HH02_1C 14 22 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 10 9,63 738,75
HH02_1C 5 28 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75
HH02_1C 9 28 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75
HH02_1C 10 28 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75
HH02_1C 11 28 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75
HH02_1C 12 28 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75
HH02_1C 14 28 76,71 Bắc Nam 9,5 20% 15 9,70 743,75

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/04/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/04/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/04/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/04/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/04/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03ABC Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/04/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_1ABC Thanh Hà ngày 23/04/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 23/04/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà B ngày 23/04/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/04/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_2ABC Thanh Hà ngày 19/04/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 15/3/2018
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Bán liền kề B1.2 LK2 Thanh Hà Cienco5 vip 100 (m2) Thỏa thuận 13/03/2018 Hà Nội
Bán căn 622 HH02-2B Thanh Hà, diện tích 76.71m2. Tổng tiền 879tr 0 (m2) Thỏa thuận 23/02/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1404 B1.4 HH02-1B Thanh Hà. Diện tích 64.81m2, ban công hướng Nam thoáng mát 0 (m2) Thỏa thuận 20/02/2018 Hà Nội
Cần mua lại đất liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư Thanh Hà cienco 5 0 (m2) Thỏa thuận 23/04/2018 Hà Nội
Bán căn góc 602 HH02-1C Thanh Hà. Thiết kế đẹp, view thoàng đẹp. Gía tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 17/01/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 09/01/2018 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ sớm để được giá tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 07/01/2018 Hà Nội
Cấn bán căn 64m2, căn 69m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc từ 9.5tr -10tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 29/12/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ Petnhouse Chung cư B1.4 HH02-1C Thanh Hà. Tổng tiền 660tr 0 (m2) Thỏa thuận 28/12/2017 Hà Nội
Bán căn đẹp Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Gía tốt thị trường! 0 (m2) Thỏa thuận 25/12/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Penthouse Chung cư Thanh Hà, giá gốc chỉ 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 16/12/2017 Hà Nội
Bán căn 1032 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Diên tích 69.48m2, giá gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ Chung cư B1.4 HH02 Thanh hà. Căn víew thẳng hồ rất đẹp. 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 232 diện tích 69.48m2 HH02-2C Thanh Hà. View sân chung, giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 69.48m2 hiếm hoi Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn hoa hậu Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Chênh giá tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn góc số 30 Chung cư B1.4 HH02 -1A Thanh Hà. Gốc view hồ siêu đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật Danh sách Liền kề - Biệt thự Thanh Hà khu A - đang giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật dánh sách hộ 69.48m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà đang được giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Hà Đông 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
Thông tin dự án và mặt bằng căn hộ Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà 0 (m2) Thỏa thuận 22/09/2017 Hà Nội
Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh 85 (m2) 18Triệu 19/05/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư Thanh Hà Hà Đông, giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 18/06/2017 Hà Nội
BÁN LIỀN KỀ THANH HÀ MƯỜNG THANH 85 (m2) 19Triệu 05/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 31/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 28/04/2017 Hà Nội
Bán liền kề Thanh Hà khu A, B. giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư Thanh Hà mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ HH02 Thanh Hà view hồ, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Tư vấn mua bán căn hộ CHung cư Thanh Hà B1.4 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Cập nhật danh sách căn hộ CHung cư Thanh Hà Mường Thanh mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH01B Thanh Hà, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01A Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Bán 5 căn chung cư Thanh Hà Mường Thanh giá gốc 9- 11tr/m2 0 (m2) 500Triệu 25/05/2017 Hà Nội
Cơ hội sở hữu Thanh Hà Cienco 5 tiện ích cho cư dân sinh sống 0 (m2) Thỏa thuận 14/07/2016 Hà Nội
Bán Liền kề Thanh Hà Mường Thanh giao thông thuận tiện, vị trí đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Thanh Hà Mường Thanh – Cienco 5 mức giá phù hợp với tài chính của bạn 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà những khu đất đẹp còn sót lại tại Hà Nội 0 (m2) Thỏa thuận 22/06/2016 Hà Nội
Chung cư Mường Thanh Hoàng Mai - Nghệ An giá chủ đầu tư 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà thành phố thu nhỏ với các công trình công cộng 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 giá rẻ tiện nghi hiện đại sang trọng 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà thành phố trong khu vườn 0 (m2) Thỏa thuận 16/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 hạ tầng giao thông kết nối với các khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 14/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 hạ tầng giao thông kết nối với các khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 14/06/2016 Hà Nội
Bán biệt thự, liền kề Thanh Hà Cienco 5, liên hệ giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mr.Phương 0947 123 488 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Mr Hoàng: 0985.288.472 .
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Hà 0932 331 191 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

pic_l
pic_l
pic_l
pic_l

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 102
Lượng truy cập: 51211998
ĐẦU TRANG